til oversigten
luk tekstboks

Flyvestation Værløse - Filmhusene

PROJEKT Boligbebyggelse og landskabsplan
KLIENT Bonava
AREAL Boliger på 11.872 kvadratmeter. Landskab på 5,8 hektar.
PERIODE 2016 - pågående

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Projektet tager afsæt i det eksisterende landskab som værdiskabende udgangspunkt for en nutidig boligbebyggelse med nær kontakt til naturen og særligt fokus på nære relationer og fællesskaber.

Udformningen af de enkelte klynger tager afsæt i camouflage mønster - en reference til militær flyvestationen. Samtidig giver oversættelsen af mønsteret en uforudsigelighed i planen, som skaber bløde overgange mellem de enkelte beplantninger og formidler overgangen mellem vej og bolig i gårdrummet. I de bløde former opstår forskellige rumligheder - der skabes plads til opholds- og legearealer, lavninger til opsamling af regnvand, afskærmning og privathed til den enkelte bolig. Grøfte, render og lavninger, som håndterer regnvand i de enkelte gårdrum, bliver en del af den samlende naturoplevelse.

Boligerne ligger flot landskabeligt med et skrående terræn omkranset af overdrev, skov og slette. Landskabet trækkes helt ind til bebyggelsen, så man bor i naturen samtidig med, at der skabes en hjemlighed i klyngerne. De tre klynger får hver deres identitet i forhold til den landskabelige kontekst, de ligger ud til. Dette kommer særligt til udtryk i hver enkelt klynges beplantningsvalg - farveholdning og sorter, som afspejler klyngens landskabelige karakter.