til oversigten
luk tekstboks

Campus Plads Örebro

Projekt /Udvikling af byrum, Örebro Universitet
Klient /Örebroporten
Periode /2013 - 2017
Areal /Campus Plads: ca. 2.500 m² / Samlet areal: ca. 8.000 m²

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


I direkte forlængelse af JFAs design, programmering og projektering af den nye handelshøjskole bliver det nye campusområde udvidet med en ny ankomstplads, nyt campusstrøg samt Campuspladsen.

Udemiljøet understøtter universitetets aktive campusliv med bevægelsesstrøg, mødesteder og opholds- og studiepladser. Det nye campusområde fungerer samtidig som en faglig invitation henvendt til Örebro by og Business Science Area Örebro. Bygningerne inkl. student- og forskerboliger og nyt studiecentrum understøtter åbenheden i kraft af både form og placering.

Det nye campusområde er bundet sammen med det eksisterende campusområde i kraft af det sammenhængende forløb – Campusstrøget. Det nye campusområde har ligeledes genkendelige træk i forhold til belægning, beplantning, lys og inventar, men de anvendes på en ny måde. Selve Campuspladsen vil i udformning og materialitet få en egen identitet, der fremhæver pladsens fremtidige rolle som universitetets samlingssted og repræsentative plads.