til oversigten
luk tekstboks

Kvarteret Nanna

Projekt /116 lejligheder
Klient /Midroc Property Development
Periode /2016 - 2019 (indflytning primo 2019)
Areal /12500 m²

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Kvarteret Nanna ligger på en af de bedste placeringer i Hyllie´s bydel Öst-Västliga Gatan og grænser op til både hovedgaden og et rekreativt cykelstrøg med tilstødende parker. Projektets koncept har netop været at koble Hyllie Allés urbane karakter med det rekreative gennem byggeriets skalering og materialitet.
 
Grunden er disponeret med en åben terrasseret karrébebyggelse på 4-8 etager og en fritstående ”stadsvilla” på 4 etager mod cykelstrøget. Den åbne karré skaber kant mod det urbane og åbner op for det rekreative, hvor gården flyder sammen med cykelstrøget som et samlet grønt område. Bebyggelsens markante hjørne træder ud i det urbane byrum og gør sig synlig ned langs Hyllie Allé. Bebyggelsen rummer varieret boligstørrelser fra små studios til rummelige familieboliger med café og mindre butikker i stueetagen mod Hyllie Allé.

Integrationen af bygning, landskab og byrum har dermed været afgørende for projektets udformning. JFA har fokus på social bæredygtighed, hvor bebyggelsen fremmer alsidighed som forudsætning for nye sociale møder. Projektet skal både styrke intensiteten i bylivet og skabe et trygt tilhørsforhold for beboere og brugere af kvarteret.