til oversigten
luk tekstboks

DTU Vidensby

Projekt: DTU rammeaftale: Vidensby LKT/DTU - En bystrategisk udviklingsproces – fra vision og proces til konkretisering.
Klient: Danmarks Tekniske Universitet
Periode: 2010 –

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


En fortsat unik, innovativ tilgang til et vidensbysamarbejde skal styrke og underbygge målsætningen om at gøre Lyngby-Taarbæk til en levende og blomstrende videns- og universitetsby, hvor studerende, borgere, erhvervs- og handelsliv, og alle de som bevæger sig i og bruger byen trives og oplever kohærens mellem by og campus.
Infrastrukturen er ét af flere centrale elementer i bestræbelsen på at nå visionen om at være en af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer - herunder at bidrage til at fastholde DTU´s position som et af Europas førende tekniske universiteter. Nærheden til resten af København gør det, ud over kommunens nærmest ekstreme specialisering inden for videnstunge erhverv, attraktivt for virksomheder at placere sig i Lyngby-Taarbæk. Erhverv, der kan trække på know-how fra universitetet, nyder godt af det lokale byliv og vil samtidig være koblet på hovedstaden og dennes forbindelser til resten af verden. Hermed understøttes universitetsby-visionen.