til oversigten
luk tekstboks

Plejeboliger, Lindely

Projekt: Plejeboliger
Klient: Sankt Lukas Stiftelsen
Periode: 2009 - 2013
Areal: 2.500 m²

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Tilbygningen er opført i forlængelse af østgavlen på Lindelys eksisterende bygning som en fem etagers bygning med gult tegl, der i et moderne formsprog tilpasser sig det eksisterende byggeris tyngde og strukturelle udtryk.
Mellembygningen, der forbinder tilbygningen med det eksisterende byggeri, opføres med glasfacader og aluminiumsplader, der samlet set resulterer i let arkitektonisk udtryk. De fire øverste etager består af almene plejeboliger samt opholdszoner, der primært placeres i tilbygningens sydlige ende og til dels i tilbygningens nordlige ende. De nye plejeboliger knytter sig niveaumæssigt til den eksisterende bygnings plejeboliger.
I stueplanet er der naturlig ankomst i den nordlige facade samt servicearealer og teknikrum. Tilbygningen lægger sig i plan med det eksisterende terræn ud mod Skt. Lukas Stiftelsens indre park, mens bygningen mod vest og syd relaterer sig til haverummet.