til oversigten
luk tekstboks

Enghave Brygge

Projekt: Helhedsplan for Enghave Brygge
Klient: By & Havn
Periode: 2012

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Københavns Havn og H. C. Ørstedsværket. To store landskabelige og arkitektoniske elementer, hvor imellem Enghave Brygge Syd placerer sig. Det er det sydligste af 3 kvarterer i bydelen med den samlende betegnelse Enghave Brygge. Kvarteret er struktureret omkring en hovedkanal med sidekanaler og består af op til 9 etager høje bygninger med 111.500 m2 etageareal fordelt på 980 boliger samt erhverv.
Visionen for boligerne på Enghave Brygge Syd er at skabe et attraktivt bo- og levemiljø, der stimulerer den moderne livsformnings mange facetter. Dagliglivet i byrummene er for både lokale og besøgende, og stemningen er mere lokal og stilfærdig end i den øvrige bydel. Ved at udnytte den vandnære beliggenhed og forbindelsen til de indre gårdrum er grundlaget skabt for variation afledt af skalaer, funktioner og rumligheder – mellem de private altaner/terrasser, det halvof­fentlige gårdrum, offentlige byrum og det offentlige havnemiljø. For de indendørs miljøer er målet, at alle: børn, unge, voksne og ældre, skal kunne finde sig godt til rette i de lyse og veldisponerede rum.

Bebyggelsens særlige identitet opstår gennem vrid og de vinklede forløb i karreernes ydre afgrænsninger samt en lys og harmonisk farveholdning. Dette bidrager til at skabe et fællespræg og en sammenhæng de 7 karreer i mellem, ligesom det differentierer bebyggelsen fra Sydhavnens øvrige bebyggelse.