til oversigten
luk tekstboks

Bevægelseshubben

Projekt: Udviklingsprojekt for Bevægelseshubben - et koncept, der fremmer bevægelseskulturen
Klient: Lokale- og Anlægsfonden, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund
Periode: 2011 - 2012

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


JUUL | FROST Arkitekter har udviklet Bevægelseshubben, der er et arkitektonisk koncept, som har til formål at fremme bevægelseskulturen i urbane sammenhænge. Hub-begrebet er taget fra den digitale verden, hvor den er et udvekslingspunkt, der på en og samme tid samler og spreder digitale signaler. I arkitekturens verden betegner hub et mentalt koncept eller fysiske tiltag, der samler og spreder mennesker, aktiviteter samt bevægelseslinjer og flows.

Projektet er delt op i to dele: I første del kortlægges de udfordringer og potentialer, som bevægelseshubben skal forholde sig til. Som metodisk ramme anvendes en af JUUL | FROST Arkitekter udviklet byudviklingsmetode, værdibaseret potentialeplanlægning, der for at sikre en helhedsorienteret optik på byudvikling opererer med fire behovskategorier: by, rum, livsformning og krop. For at operationalisere bevægelseshubben udarbejdes der i anden del en bevægelsesstrategi for Gladsaxe Kommune. Målet er at landets kommuner henter inspiration og aktivt arbejder med arkitektoniske tiltag, der fremmer bevægelseskulturen.