til oversigten
luk tekstboks

Farum i Udvikling

Projekt: Potentialet Farum – Redskaber til en bæredygtig forstad. Konkurrenceforslag til ”Farum i udvikling” konkurrencen - en del ”Fremtidens forstæder”.
Klient: Realdania og Furesø Kommune
Periode: 2011

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Farum er skæmmet af ensartet arealudnyttelse – monofunktionalitet i kombination med manglende orientering, identitet og tilgængelighed. Forslaget understøtter variation i arealudnyttelse og programmer, så afstanden mellem forretninger, skole, arbejdspladser og rekreative områder minimeres. Vores koncept tager afsæt i World Health Organisations bredt definerede sundhedsbegreb, som handler om uhindret og let adgang til fysiske aktiviteter, samt at der eksisterer god social kapital og sammenhængskraft i et givent område. Vores greb om udviklingen af Farum Midtby tager udgangspunkt i at opgradere de eksisterende kvaliteter, som Farum besidder blandt andet i kraft af rekreative og landskabelige områder, gode sports- og fritidsfaciliteter og et rigt forenings- og kulturliv. Disse iboende kvaliteter er baggrunden for at vi vælger Active living-konceptet for forslagets indsatsområder.

Øget fokus på orientering og skærpelse af de enkelte områders identitet er afgørende. Der skal skabes forbindelser mellem sportsfaciliteterne, bycentrum, erhvervsområder og boliger – og disse forbindelser skal være fundamentet for udviklingen af aktive og inkluderende sociale relationer og fællesskaber.