til oversigten
luk tekstboks

Kvarnholmen

Projekt: Forslag i parallelopdrag vedrørende ny bebyggelse på Kvarnholmen, Stockholm
Klient: KUAB – Kvarnholmens Utvecklings AB ved KF Fastigheter AB og JM AB
Periode: 2011
Areal: 23.200 m²

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Der etableres en bebyggelsesstruktur, der udnytter områdets unikke karakteristika. Der opereres med to rumdannelser; Det bymæssige rum og Landskabsrummet. Der udvikles et tværgående forbindelsesforløb, der sikrer en kontinuerlig ud­veksling mellem de etablerede by- og landskabsrum. De to rum nedskaleres via kiledannelser, der bliver semi-offentlige rum, hvor det urbane og det landskabelige føres helt ind til boligerne. Bygningen skaleres løbende i forhold til konteksten og når op i 5-7 etagers højde. I det bymæssige rum etableres bymæssige funktioner og aktiviteter som tilskynder forskel­lige former for uformelt og formelt samvær. Landskabsrummet bearbejdes for at skabe en række rekreative oplevelsesmu­ligheder, bl.a. etableres en lysning, der omdannes til en land­skabslounge. Bakkehuset er navnet på villaen, der er placeret i den østlige del af området og indeholder 11 boliger. Bygningen er en vigtig aktør, der - i et volumenmæssigt samspil med bebyggelsen - bidrager til at skabe en markeret ankomstsituation fra Kvarnholmsvägen ind til selve boligområdet.