til oversigten
luk tekstboks

Campus Risø, DTU

Projekt: Campusrådgivning og campusplan for RISØ, DTU
Klient: Danmarks Tekniske Universitet
Periode: 2010 – 2011
Areal: 230.000 m²

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Udvikling af campusplan for Risøs igangværende konvertering fra atomforsøgsanslæg til National­laboratorium for bæredygtig energi. I løbet af processen kortlægges blandt andet, hvilke typer laboratorier, der er behov for i fremtiden, hvordan de kommende laboratorier kan implementeres i den eksisterende bygningsmasse, og hvor der kan opføres nye laboratoriebygninger.

Samtidig skal det vurderes, at såfremt eksisterende laboratorier nedlægges og flyttes til nye bygninger, hvorvidt disse eksisterende bygninger kan konverteres til nye formål. Risø DTUs fremtidige forsknings- og udviklingsmiljø etableres via et helhedsorien­teret greb, hvor forskellige behovskategorier interagerer og understøtter hinanden.