til oversigten
luk tekstboks

Campus DTU, Lyngby

Projekt: Campusstrategi, campusplan, lokalplan for DTU Lyngby – herunder helhedsplaner for Kvadrant 1 og Kvadrant 2
Klient: Danmarks Tekniske Universitet
Periode: 2009 – 2011
Areal: 230.000 m²

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Udarbejdelse af campusstrategi, campusplan samt lokalplan for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i forbindelse med DTUs udvidelsesplaner. Målsætningen er at styrke DTUs position som et internationalt, konkurrence­dygtigt eliteuniversitet. Campusområdet skal danne en unik ramme om DTUs videnudveksling og værdiskabelse samt give mulighed for aktiv interaktion mellem universitetet og private virksomheder.
Opgaven består i at skabe en arkitektonisk strategi for en udvidelse af DTU, der munder i en ny lokalplan for campusområdet. Et centralt element i arbejdet er udviklingen af netværkscentre, hvor vidensdeling er i højsædet.

Derudover har JUUL | FROST Arkitekter udarbejdet helhedsplaner for Kvadrant 1 og Kvadrant 2.

Kvadrant 1 er et af DTU Campus’ største læringsmiljøer. Målet med helhedsplanen er at indfri de behov og
tilpasninger, som henholdsvis BYG, MILJØ, TRANSPORT og MEK står over for. Opgaven er løst ud fra tre overordnede faser: 1. En visionsfase, 2. En programmeringsfase og 3. Helhedsplanen, der blandt andet angiver principper for bygninger for læringsmiljøer, ombygningsscenarier og landskabsprincipper.

I Kvadrant 2 er målet for helhedsplanen her er sikre et helhedsperspektiv på DTU’s fællesdisponerede områder - især i relation til den kommende udbygning og etablering af BIOVAF.