til oversigten
luk tekstboks

Kobling Ørestad

Projekt: Konkurrenceforslag i parallelopdrag for udviklingen af en ny bydel i Ørestad
Klient: By & Havn / Realdania
Periode: 2011
Byggeareal: 298.000 m²

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Afsættet for masterplanen er, at grebet zoomer ud fra konkurrence­området og inddrager Daniel Libeskinds masterplan for Ørestad Down Town. Hermed udvikles Kobling Ørestad som the missing link, der kæder Ørestad Down Town/City og Ørestad Syd sammen. Anknytningen sker ved at etablere nye, markerede forbindelser og plads­dannelser i relation til Ørestads andre områder. På samme måde bliver relationen til Amager Fælled behandlet, og anknytningen sker ved at etablere en landskabelig forbindelse mellem fælled og området.

Det centrale, tværgående byrumsforløb kalder vi ”Koblingen”. ”Koblingen” består af varierede byrum, som strækker sig fra Ørestads Boulevard ud til Amager Fælled og det repræsenterer et udvekslingsrum for Kobling Ørestads mangfoldige funktioner. Fra Ørestad Syd viderefører vi Kanalrummet, Parkrummet og Skovrummet. De krydser/overlapper ”Koblingen”, hvor de genererer pladsdannelser, og deres diagonale bevægelseslinjer fortsætter og danner den overordnede, langsgående byrums-struktur i Kobling Ørestad. Samtidig definerer de bygge­felter for boliger, erhverv, skole og Arena.