til oversigten
luk tekstboks

Det performativt æstetiske byrum

Projekt: Arkitektbranchens første ErhvervsPhD,
Periode: 2007 - 2010

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


”Det performativt æstetiske byrum” er det første ErhvervsPhD-projekt, der udløser en ErhvervsPhD-grad indenfor arkitektbranchen. Kristine Samson, cand.mag. og PhD har udarbejdet projektet, der er forankret i et samarbejde mellem JUUL | FROST Arkitekter og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.
Med analyser af blandt andet JUUL | FROST Arkitekters udviklingsarbejde omkring Varvstaden i Malmø og af High Linie i New York, kortlægninger af hvordan man planlægger i en verden under forandring samt en kulturhistorisk udlægning af den performative æstetik i det 20. århundrede præsenterer Det performativt æstetiske byrum forskellige perspektiver på det performative byrum. Projektet er udarbejdet i tæt samspil med det tværfaglige arbejde, der er dokumenteret i udgivelserne Byens rum I og II. Begge bøger er publicerede under det Realdania-finansierede udviklingsprojekt, Byens rum som udviklingsstrategi, som har været forankret hos JUUL | FROST Arkitekter.
JUUL | FROST Arkitekter har valgt ErhvervsPhD-ordningen for at understøtte tegnestuens eksisterende forskningsafdelings tværfaglige organisation. En anden bevæggrund er et stigende behov for innovation indenfor tegnestuens arbejdsområde. Et af midlerne til at styrke innovationen er forsknings- og ud­viklings­projekter, der skaber ny indsigt, som efterfølgende skal operationaliseres og udvikles til funktionelle redskaber.