til oversigten
luk tekstboks

Letbane i Odense

Projekt: Rådgivning om Bypotentialet i forbindelse med etablering af letbane
Klient: Bystrategisk stab - Odense Kommune
Periode: 2009 – 2010 (analyse) / 2017 (forventet drift)

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Som et led i bestræbelserne for at gøre Odense midtby bilfri skal der etableres en letbane. Forunder­søgel­serne for etableringen af letbanen er nu færdiggjorte og er gennemført som et samarbejde mellem Bystrategisk Stab (tidligere City Design Odense), JUUL | FROST Arkitekter samt Grontmij | Carl Bro og Atkins.

JUUL | FROST er ansvarlige for kortlægning, analyser og strategier for de overordnede og lokale byrums­potentialer, der opstår i forbindelse med letbanens realisering. Målet er at identificere og kortlægge, hvordan letbanen resulterer i merværdi for Odense med hensyn til økonomi, branding, udvikling og klima.
For at udarbejde kvantitative målinger af merværdien har tegnestuen udviklet et særligt merværdikompas, der måler på Miljømæssig, Økonomisk, Kulturel, Social og Mobilitetsmæssig merværdi i forhold til letbanen og to andre løsninger.
JUUL | FROST Arkitekter har desuden koordineret idéer og visioner mellem Odenses eksisterende udviklingsplaner og sikret at letbanens potentialer forholder sig til de målsætninger som er fastlagt i Mobilitetsplanen – udfærdiget i 2008 af Odense Kommune i samarbejde med JUUL | FROST Arkitekter.

Læs mere letbaneprojekterne:
Thomas B. Thriges Gade
Mobilitetsplanen
Bystrategisk stab