til oversigten
luk tekstboks

Byens Rum 2

Projekt. Bogudgivelse under byens rum som udviklingsstrategi
Finansiering: Realdania
Periode: 2009 - 2010

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Byens rum 2 – det kendte i det fremmede er en arkitektonisk drejebog, der henvender sig til alle, som arbejder med og interesserer sig for byens rum og fremtidssikringen af landets bymidter. Baggrunden for udgivelsen er, at alle danske byer er i skarp konkurrence med hinanden for at tiltrække borgere, virksomheder og investeringer. I bestræbelserne på at være unikke ender alle byer med at forfølge de samme udviklingsstrategier. Resultatet er, at alle byer ender med at være ens.

Det forsøger ”Byens rum 2” at gøre op med ved at udvikle en helhedsorienteret og værdiorienteret tilgang til byudvikling. Med udgangspunkt i en tværfaglig tilgang udvikles i løbet af bogen en horisontal metode, der i modsætning til traditionelle byudviklingsstrategier går på tværs af skalaforhold. Ved at arbejde med fire tværgående niveauer - by, rum, livsformning og krop – sikres, at de fysiske rammer udvikles i samspil med det levede (by)liv.

Gennem bogen bevæger vi os fra tanker over cases til handlinger, hvilket resulterer i fem forskellige udviklingsstrategier byplanlæggere og byudviklere kan forfølge. Resultatet er nye operationelle redskaber, der resulterer i unikke og attraktive byer. 

Besøg www.byensrum.dk