til oversigten
luk tekstboks

Professionshøjskolen UCC

PROJEKT Bygherrerådgivning for Professionshøjskolen UCC
KLIENT Professionshøjskolen UCC
PERIODE 2009 - 2011
AREAL 55.000 kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


JUUL | FROST Arkitekter har været bygherrerådgiver i en omfattende samlokaliseringsproces for Professionshøjskolen UCC, der uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker med mere.

Formålet har været at rådgive UCC om hvordan, man kan samle UCC på en fælles lokalitet i København. JUUL | FROST Arkitekter var ansvarlige for en proces, der inkluderer kortlægning og screening af udvalgte lokaliteter, samt brugergruppeinterviews med repræsentanter for alle UCCs fagligheder for at afdække fremtidige behov.

Bygherrerådgivningen baserer sig på en helhedsorienteret tilgang, der inddrager de bymæssige, fysiske, sociale og læringsmæssige behov. JUUL | FROST Arkitekter har gennemført processen for den konkrete rumprogrammering og har derudover udarbejdet et programoplæg for samlokaliseringen på Carlsberg.

Målet er at bidrage til udviklingen af et nyt UCC, der med nytænkende rammer tilgodeser innovative læringsmiljøer - samt skabe et campusområde, der udveksler med byen.

OPGAVEN HAR BESTÅET AF
Kortlægning
Studieture
Seminarier
Interviews
Rumprogram
Stedlig afprøvning
Byggeprogram for Carlsberg Ejendomme