til oversigten
luk tekstboks

Carlsby

Projekt: Parallelopdrag for udviklingen af stationsområdet Carlsby i Hillerød.
Klient: Hillerød Kommune, DSB og Freja Ejendomme
Periode: 2009

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Udviklingsplanen for Carlsby understøtter Hillerød Kommunes vision om at udvikle byen til et stærkt regionalt centrum. Målsætning er at udvikle Carlsby til ny, fortættet, multifunktionel urban bydel ved at lade byrummene danne grundlag for områdets udvikling. Urban bæredygtighed bliver katalysator for det byliv, der skal præge fremtidens Carlsby.
Carlsby skal udvikles på et helhedsorienteret og bæredygtigt grundlag, der honorerer fire bære dygtighedskriterier: det sociale, det økonomiske, det kulturelle og det miljømæssige. Kombination af de fire kriterier danner områdets urbane bæredygtighed.
Vi kombinerer bæredygtighed med fire skalaer: By, rum, livsformning og krop. Grundlaget for udviklings- plan for Carlsbyområdet er helhedsorienteret potentialeplanlægning. Potentialeplanlægning er et åbent planlægningsredskab, som fokuserer på stemninger og atmosfærer, bevægelser, mellemrummene og multifunktionelle anvendelsesmuligheder.