til oversigten
luk tekstboks

Ryget Skovby, 3. etape

Program : Vundet udbud, under projektering. Opførelse af 68 tæt-lav boliger og 21 parcelhuse.
Klient : Sjælsø Gruppen A/S
Periode : 2005 - 2007
Bygningsomfang: 12.000 m2

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Koncept : Grunden ligger i bydelen Ryget Skovby, som er en ny tæt haveby højt beliggende i landskabet mellem Værløse og Kirke Værløse. Grundens landskab er karakteriseret ved et kraftigt skrånende terræn mod nord, som falder ca. 8 meter over en afstand på 70 - 80 meter. Bebyggelsen anlægges så den sikres optimale udsigtsforhold, og samtidig fremtræder harmonisk og klart afgrænset fra det omgivende landskab.
De forskellige boligtyper opstår som en variation og forskydning i bygningskroppenes placering og er nøje afstemt under hensyn til solindfaldet og orienteringen mod udsigten og friarealerne. Der udlægges 17 etplans boliger på 110 m², 42 boliger i to plan på 135 m² og 10 boliger i to plan på 147 m². Tilsammen udgør boligerne et areal på 9010 m². Samtidig udlægges der, på den østlige del af matriklen 20 parceller på mellem 700 - 1200 m², med mulighed for opførelse af boliger med et samlet areal på 3000 m².