til oversigten
luk tekstboks

Kvæsthusbroen

Program: Parallelopdrag om udarbejdelse af et program for Kvæsthusbroens fremtidige udformning.
Klient: Københavns kommune. Teknik – og miljøforvaltningen, Vej og Park
Periode: Dec 2005 – feb 2006

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Kreativitet, eksperimentet og kulturel udfordring skal være stedets ånd. Der skal skabes innovative miljøer, hvor man udnytter de kreative institutioner, der er i nærheden. Området skal stimulere til samtaler. Der er ikke noget bedre i verden end at tale sammen, mødes i frihed og følelsesmæssig intensitet, og intet giver bedre mulighed for dette end kunstformidling, i kunstneriske inkluderende miljøer og på uformelle mødesteder som caféer og lignende. Mennesket skal udfordres, og tolerancen skal udvides for derigennem at minimere frygten for det anderledes. Kvæsthusbroen skal være åben, inviterende og tilpasningsdygtig over for forandringer.
Vi tænker os Molens fremtidige udformning som en vekselvirkning af en række invariabler og variabler. Som variabler foreslår vi forskellige kulturelle og kunstneriske aktiviteter, der skifter med årstiderne. Som invariabler vil Molen indeholde en lysinstallation, der vil identificere området som helhed.
Under molen foreslår vi et sted for samtidskunsten – en incubator - for innovationskulturen.

Processen samles i et overordnet redskab, et Toolkit, der indeholder en oversigt over processens delfaser, bygherrerådgivningens delfaser, og hvornår og hvordan de konkrete fokusgrupper etableres samt målsætning med at skabe et dialogorienteret redskab.