til oversigten
luk tekstboks

Bedre Billigere Boliger

Projekt: Vinderprojekt i arkitektkonkurrence, hvor deltagerne blev bedt om at forholde sig til Charter 99 konceptet og respektere en maksimal kvm pris på 4.200 dkkr.
Program: Opførelse af ca. 260 boliger i 3 etaper. 1. etape; 76 boliger. 2. etape; 98 boliger. 3. etape; 86 boliger
Klient: De Forenede Ejendomsselskaber
Periode:  2001 konkurrence / 2004-2008 opførsel
Beliggenhed: Ølby, Køge
Bygningsomfang: 27.000 m2

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Projektet tager afsæt i den græske rumopfattelse Chora, hvor rummets eksistens og kvalitet ses i relation til de objekter, der indtager og positionerer sig i rummet – det være sig landskab, bebyggelse, bygning – individ. Der etableres dermed en konsistent helhedsorienteret relation mellem alle projektets rumlige niveauer uanset skalatrin. Rummet og bebyggelsens organisering ses som en kontekstuel situation - et scenarium vi som kroppe er involverede i.
BEVÆGELSESDIMENSIONEN: Bebyggelsen organiseres omkring bevægelsen gennem et serielt forløb af kvalitative forskelle og mellem typer af rumlige karakterer. Det identitetsskabende træk i bebyggelsens organisering er det nordsydgående halvoffentlige pladsforløb, der skaber en intern stilfærdig bykarakter. Bebyggelsen er opdelt i tre åbne storkarréer, som hver især knyttes sammen og identificeres omkring et pladsrum, som er placeret i forbindelse med det nord/sydgående bevægelsesforløb.