til oversigten
luk tekstboks

Flyvestation Værløse - Nordlejren

Projekt: 1. præmie i indbudt konkurrence 2004. Flyvestation Værløse – Nordlejren.
Program: Udvikling af nye byområder ved Flyvestation Værløse
Klient: Værløse Kommune/ Kuben A/S
Periode: 2004 -
Areal: 95 ha heraf 43 ha til byformål
Bebyggelse: 350 boliger og andre funktioner i alt 50.000 m2

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Koncept: Projektet formulerer en bybygningsstrategi, der modstiller traditionen med det nye - de klassiske kvaliteter med de moderne. Ønsket er at skabe et projekt, hvis idé kan fastholdes over tid, men samtidig åbner op for den mangfoldighed, som fremtiden naturligt vil give. Et projekt med indbygget tidløshed. Den fremtidige planlægning af Flyvestation Værløse baseres på opfattelsen af, at for at skabe nyt, er det nødvendigt at viderebringe det oprindelige i det nye. Vi forsøger bevidst at sammenholde områdets kvaliteter som: overskuelighed, orden og identitet - med den moderne byideologis kvaliteter: mangfoldighed, bevægelse og harmoni opstået gennem modsætninger og spændingsforhold. Vi ønsker at omskabe Flyvestation Værløse som en by i sig selv - sin egen karakter - sit eget ordenssæt - og særkende. Flyvestationen vil udvikles over tid, hvorfor en robust strategi vil sikre sammenhæng og identitet.