til oversigten
luk tekstboks

Handbjerg Strandby

Projekt: Udarbejdelse af masterplan for Handbjerg, en mindre landsby beliggende mellem Struer og Vinderup.
Klient: Vinderup Kommune
Periode: 2004

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Det strategiske bygreb forbinder syd med nord, by med vand, højdedrag med det flade landskab. Målet er at skabe forbindelser - fysisk, visuelt og mentalt. Ved at blive forbundet med fjorden og baglandet, får Handbjerg en ny status - en ny betydning. Projektet søger at skabe identitet ved at tilføre rumlige kvaliteter, forbindelser til fjorden og landskabet med fremtidsorienterede funktioner, der vitaliserer området for nye investeringer. Projektet bygger videre på den identitet Handbjerg har. De enkelte områder skal rumligt og socialt komplettere hinanden og planprocessen holdes åben for fremtidens form- og programmæssige visioner ved primært at planlægge og sikre rammerne for byens rumlige – sociale struktur. Et urbant strategisk greb sikrer planens robusthed overfor fremtidens ændrede funktionskrav, sikrer den rumlige sociale dimension, samt bygningsmassens tilpasningsdygtighed over tid.