til oversigten
luk tekstboks

Strukturplan for Vejle Syd

Projekt: Udvikling af erhvervsområder i Vejle Syd
Klient: Vejle Kommune
Periode: 2002 - 2003
Areal: 178,6 ha

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


I arbejdet med udviklingen af erhvervsområder i Vejle syd har vi lagt stor vægt på at bevare den landskabelige kvalitet, kulturlandskabet og markere og indpakke fremtidige udbygningsområder i en styret landskabsstruktur.
Der er udlagt en stor robust udviklingsramme opdelt i tre etaper. Udviklingsrammen er styret af det eksisterende kulturlandskab. De udlagte grunde er i projektet angivet 15.000m2, de skal være fleksible og kunne opdeles og udstykkes i varierende størrelser på tværs af de udlagte landskabsstrukturer.
En gennemgående Allé udgør den infrastrukturelle sammenbindende rygrad. Som en sløjfe bevæger Alleén sig gennem de fremtidige etaper. Alleens dobbeltrækkede Sølvløn understreger vejens bevægelse gennem de forskellige områder. Som en homogen landskabelig figur skærer den sig gennem de regulært formede erhvervsøer og danner den fysiske forbindelse mellem de 3 områder.