til oversigten
luk tekstboks

Havneanalyse - Københavns inderhavn

Projekt: Havneanalyse – Københavns Inderhavn.
Program: En analyse af Københavns havn, der skal fungere som et redskab for udvikling af havnen og de havnenære byområder.
Klient: Analysen er udarbejdet for Københavns Kommune           
Periode: september 2002 - marts 2003

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Projektudviklingen er  baseret på udvikling af en 3D-computermodel, der anvendes som et operationelt og pædagogisk redskab for en helhedsorienteret bybygningsstrategi, hvor infrastruktur og indlæg fra forskellige grupper af interessenter sammenholdes med byarkitektoniske forslag. Målet er at skabe bredere bevidsthed om mulighederne for arealerne på Københavns havn samt indsigt og forståelse forud for de beslutninger, som skal tages.
Volumenøvelser: En serie volumenøvelser afklarer kvaliteten af nye urbane strukturer på langs og tværs af havneløbet. Havnens løb gennem byen ses ikke udelukkende som et smalt flodløb, men som en flerfliget og mere mangfoldig opløsning af byens kant mod vandrummet. Indsættes en ny forbindelse, vil steder som tidligere blev opfattet som byens blinde punkter, pludselig blive transitpunkter. Nye transitpunkter tænder og vitaliserer dele af byen på en ny måde, nye bevægelsesmønstre fremkommer, og uventet sammenkobles steder, som tidligere opfattedes distante. Afprøvningerne foretages skalamæssigt springende - fra storskaladiskussioner af rumlig karakter, til mere detaljerede betragtninger.