22.08.2016

JFA på Trafikdage 2016

Netop nu taler partner Søren Arildskov på årets Trafikdage, Aalborg Universitet, om JFAs projekt for Cykel & Byrum ved KBHs Hovedbanegård. Konferencen præsenterer og debatterer forskningsresultater, analyser og erfaringer fra projekter inden for transportsektoren. Se mere HÉR.

17.08.2016

Brug Byens Rum

JFA anbefaler Bord 13 under Broen - hvor fint at få den skønneste mad serveret midt i byens rum! Se mere HÉR.

15.08.2016

Speciale om planlægningens metoder

Med strategisk byudvikling som hjørnesten i JFAs arbejder opstartes nu et virksomhedspeciale om planlægningens metoder. Mads Møller Angelsø, Filosofi, KBHs Universitet, undersøger med afsæt i JFAs specfikke metode og begrebsapparat, hvorledes forskellige planlægningsmåder er struktureret, og hvilke standarder der fremmer fælles planer, intentioner og værdier.