23.09.2016

Nye perspektiver - Nye ass. partnere

Vi er optaget af forandring og nytænkning af vore ydelser. Derfor styrker vi det faglige ståsted med udnævnelsen af fem associerede faglige partnere, der skal være med til at innovere på metoder, det interne samarbejde, videndeling og udviklingspotentiale. JFA markerer dermed en stærk ambition om fortsat at styrke spændvidden i vores profil.

20.09.2016

BIM: JFA pioner i Skandinavien

BIM (Building Information Modelling) giver bygherren den merværdi, som skaber et bæredygtigt ståsted på vigtige parametre som proces, økonomi og kvalitet. BIM understøtter JFAs helhedsorienteret arbejdsmetode og bruges både på skitserings-, projekterings-, by, bygnings- og landskabsniveau. JFA har haft ansvar for den omfattende BIM projektering af NOVA på Örebro Universitet. Kom bag processen HÉR.

19.09.2016

Campuspladsen indtages

Udemiljøet understøtter Örebro Universitets aktive campusliv med bevægelsesstrøg, mødesteder, opholds- og studiepladser. Campuspladsen har i udformning og materialitet sin egen identitet, der fremhæver pladsens rolle som universitetets samlingssted og invitation til Örebro by.