20.05.2015

JFA på COPSUM 2015

Partner og udviklingschef Søren Arildskov taler om grønne byrum som udviklingsstrategi med oplægget Smart City V2.0. COPSUM 2015 har fokus på bæredygtig byudvikling som andet end miljøhensyn og klimatilpasning. JFAs mål er netop at skabe byområder, som i et helhedsorienteret greb er fremtidssikrede, mangfoldige og inkluderende. Se programmet hér

12.05.2015

JFA skal udvikle Campus Aarhus

Med campusudvikling og -rådgivning som kernekompetence er JFA udvalgt til at kortlægge mulighederne for at udvikle campusområdet og styrke sammenhængskraften med byen og havnen i samarbejde med Aarhus Universitet og Realdania: Se projektet hér

11.05.2015

JFA vinder ny stationsforplads

JFA har i samarbejde med Atkins vundet opgaven om transformation af stationsforpladsen i Hedehusene. Området er med sin centrale placering platform for en ny imagegivende markør for Hedehusenes fremtidige udvikling. Projektet skal dermed udfolde stationsforpladsens potentiale som trafikalt knudepunkt og ikke mindst identitetsgivende byrum, der byder velkommen til byen.