25.10.2015

Tvedtkvartalet som pilotprojekt

Tvedtkvartalet er platform for konference 27. november 2015, hvor Helle Juul er inviteret med oplægget Tvedtkvartalet - Pilotprosjekt for det nye Forus. Grønn By - et kompetencenetværk indenfor helhedsorienteret byudvikling med fokus på bedste miljøløsninger og -teknologi indenfor bebyggelse og infrastruktur står bag. Se program HÉR og mere om Vision Forus HÉR.

20.11.2015

Trafikverkets Arkitekturråd

Helle Juul deltager som udpeget medlem i Trafikverkets Arkitekturråd – rådet för stad och landskap, form och designs årlige møde i Stockholm. Rådet vejleder i komplekse planlægningsspørgsmål, hvor indsigt i tendenser, langsigtet holdbarhed samt kultur- og naturmæssige værdier er centralt. JFA er udvalgt på baggrund af sin helhedsorienteret byudvikling og fokus på stationsnære områder.

13.11.2015

WAN AWARDS 2015

JFAs URBAN IQ – Future Scenarios Trondheim 2050 er videre i WAN AWARDS under kategorien Future Projects/Urban Design. JFA har for Trondheim Kommune udarbejdet en række fremtidsbilleder som indspil til byens udviklingsprincipper. Projektet er netop nu en del af grundlaget for en politisk diskussion om Trondheims fremtid. Se projektet HÉR